video feed

Je wilt meer zien van U.NXT. En hebt wellicht vragen. Natuurlijk kun je ons altijd bereiken via mail, insta of je belt gewoon. Om je alvast informatie en inspiratie te geven hebben we deze filmpjes gemaakt. Over online leren, moocs, toekomstkansen, gamification en meer. Klik op onderstaande filmpjes en we leggen alles haarfijn aan je uit.